Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Θανάσης πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Εκεί έπρεπε να είναι η θέση του και το έργο του , για να γίνει ο κόσμος όμορφος και τα παιδιά να χαράξουν νέους δρόμους.

Επειδή σήμερα δεν θα έχετε δει κάτι πιο όμορφο, βάλτε ήχο και χαμογελάστε!