Πρόγραμμα συναυλιών :

6/8 Σκάλα Λακωνίας  (αφιέρωμα στον Ν. Ξυλούρη)

8/8 Μονεμβασία στον προαύλιο χώρο του Ελκόμενου στο Κάστρο.mpousalis

9/8 Μολάοι