Ο τρούλος

Ψαραντώνης & Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης

Το τραγούδι που ακούτε σφραγίζει μια εικοσαετία αδιάλειπτης συνεργασία με τον δάσκαλο Ψαραντώνη. Αυτό δεν παίζει καμιά απολύτως σημασία, γιατί κάθε φορά που σμίγομε , είναι σαν να’ναι η πρώτη μας φορά. Έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι ο Έρωτας.

Δημήτρης Χαΐνης Αποστολάκης