Το νέο τραγούδι Asaf Avidan, Earth Odyssey, θα μπορούσε να είναι αφιερωμένο στη παγκόσμια ημέρα χορού. Φτιαγμένο από 10 χορευτές από διαφορετικές χώρες, σκηνοθετώντας ο καθένας τον εαυτού του, μέσα από ένα κινητό!