? Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου
? 22:00
Sensimilia cafe bar
Slow Jobers
? 80’s, 90’s, 00’s, mainstream, rock ελληνικά και ξένα (στο περίπου)

facebook event

★ powered by: www.mousikesebeeries.gr