Οι ημερομηνίες επιστροφής στα πολιτιστικά δρώμενα. Ανοίγουν μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, θερινά σινεμά και θα πραγματοποιηθούν συναυλίες…υπό όρους!

  • 18 Μαΐου ανοίγουν οι αρχαιολογικοί χώροι με αυστηρά μέτρα προστασίας των επισκεπτών και αποστάσεις, καθώς επίσης πρόβες και γυρίσματα.
  • 1η Ιουνίου ανοίγουν τα θερινά σινεμά με όριο πληρότητας στο 40% ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις. Θα γίνεται σύσταση χρήσης προστατευτικής μάσκας και αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος
  • 15 Ιουνίου ανοίγουν τα μουσεία με συγκεκριμένο αριθμό επισκεπτών και αποστάσεις δύο μέτρων
  • 15 Ιουλίου αρχίζουν τα πολιτιστικά δρώμενα σε ανοιχτούς χώρους. Τα άτομα –με μη ιατρική μάσκα- που μπορούν να βρίσκονται στη σκηνή πρέπει να τηρούν τις ενδεδειγμένες αποστάσεις τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Όριο πληρότητας 40%, ώστε να τηρούνται οι ανάλογες αποστάσεις. Η σκηνή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον τρία μέτρα από την πρώτη σειρά καθισμάτων. Σε περίπτωση εκδήλωσης όπου το κοινό είναι όρθιο θα πρέπει να τηρείται η απόσταση του 1,5 μέτρου. Σύσταση χρήσης προστατευτικής μάσκας και αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος για το κοινό. Ειδική διαδικασία ρύθμισης της ροής εισόδου-εξόδου του κοινού