Δέκα τραγούδια, γιατί την παρασκευή είναι όλα διαφορετικά