21 Μαρτίου

Παγκόσμια ημέρα ποίησης & κατά του ρατσισμού

…Αλήθεια – των αδυνάτων αδύνατο
ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω 
αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε
το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ ανθρώπου,
το εφήμερο της παράλογης ζωής του
κι ανακαλύπτουνε διαφορές
γιομάτοι μίσος διαφορές
σε χρώμα δέρματος /φυλή / θρησκεία…”

Νίκος Εγγονόπουλος

Απόσπασμα από το βιβλίο «Στην Κοιλάδα με τους Ροδώνες», 1978