Σε συνέχεια σειράς σημαντικών δωρεών που έχει ήδη πραγματοποιήσει, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος  συμβάλει και στη μάχη κατά του κορωνοϊού, προσφέροντας  το τεράστιο ποσό των 100.000.000 δολλαρίων.  Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να συνεισφέρει στην ανακούφιση των συνεπειών της πανδημίας, είτε σε κοινωνικό είτε σε οικονομικό επίπεδο.

” Το ΙΣΝ είναι ένα διεθνές Ίδρυμα, με φιλανθρωπικό έργο σε πάνω από 120 χώρες, και επιθυμία μας είναι με τη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης για τον COVID-19, να βοηθήσει παντού, στο μέτρο του δυνατού”

Η συνεισφορά του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στην ελληνική οικονομία και στον πολιτισμό της χώρας, είναι μοναδική και μακάρι τέτοιες ενέργειες να βρουν κι άλλους υποστηρικτές!